Ceník

Ceny našich služeb jsou individuální podle konkrétního projektu. Zohledňujeme zejména připravenost podkladů investora a dojezdovou vzdálenost. Uvedené ceny jsou proto orientační a vyjadřují dlouhodobý průměr cen za naše služby.

Na požádání připravíme cenovou nabídku na konkrétní projekt. Klient má právo na výběr, zda si přeje stanovit cenu celkově za akci nebo individuálně podle náročnosti akce hodinovými sazbami.

Pro naše klienty umíme připravit kalkulaci i bez DPH.

Ceny podle hodinových sazeb

Odborné práce – 550 Kč / hod

 • Běžné práce na veřejné zakázce (zadávací dokumentace, hodnocení kvalifikace, jednání s klienty, agenda zakázek, …)
 • Vedení koncesních řízení
 • Technický dozor investora na stavbě
 • Inženýring akcí
 • Administrace dotací včetně čerpání rozpočtu a kontroly oprávněnosti fakturace.

Vysoce odborné práce – 850 Kč / hod

 • Řešení víceprací a méněprací
 • Složitá jednání s protistranou
 • Hodnocení nabídek ve veřejné zakázce
 • Analýza rizik včetně vyčíslení
 • Zpracování smlouvy na míru klientovi
 • Námitky ve veřejné zakázce
 • Návrh na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)
 • Kontrola projektové dokumentace včetně kontroly rozpočtu díla
 • Nalezení úspor a rozpočtových rezerv v projektu
 • Úpravy stavebních rozpočtů a opravy jejich chyb
 • Tvorba koncesní smlouvy a koncesního projektu

Ceny podle druhu prováděných zakázek

Veřejné zakázky a koncesní řízení

 • Kompletní zpracování zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek za zadavatele: 30.000 až 50.000 Kč
 • Systémové řešení profilu zadavatele vedeného na stránkách zadavatele: 10.000 Kč
 • Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro zadavatele: 8.000 Kč
 • Námitka za účastníka: 3.000 až 5.000 Kč
 • Návrh na ÚOHS nebo ke správnímu soudu za účastníka: 5.000 Kč
 • Jednorázové zpracování nabídky do výběrového řízení za účastníka: 10.000 Kč
 • Nastavení systému zpracování nabídek u účastníka (klient bude schopen nabídky zpracovávat sám): 35.000 Kč

Technický dozor investora

 • Kontrola projektové dokumentace vedoucí k nalezení věcných chyb: 8.000 Kč
 • Kontrola projektové dokumentace vč. rozpočtu a nalezení úspor v rozpočtu: 15.000 Kč
 • Činnost technického dozoru investora na stavbě (2-3 návštěvy týdně) – 15.000 Kč / měsíc

Vzdělávání

 • In house seminář podle přání klienta (lektorská činnost) – 1.500 Kč / hod

Administrace dotací

 • Zpracování žádosti o dotaci – 30.000 Kč
 • Zpracování jednotlivé žádosti o platbu a monitorovací zprávy  – 15.000 Kč

Investiční projekty

 • Definování investičního záměru – 15.000 Kč
 • Koordinace činnosti investora a architekta k zajištění efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti investice: 30.000 Kč
 • Ekonomické posouzení projektu a finanční analýza – 10.000 až 30.000 Kč


Kontakty
Portfolio služeb