Profese stavbyvedoucí, praktický seminář

Silný stavbyvedoucí na stavbě je k nezaplacení. Mějte ho i Vy.

Stavbyvedoucí. Řízení stavby je hlavně na něm. Rozhoduje o zisku či ztrátě stavební společnosti. Odměňuje montéry, kontroluje provádění stavby, plánuje a řídí subdodavatele, technicky vede stavbu. Harmonogram stavby a dodržení je jeho odpovědností. Je středním managementem stavební společnosti.

A přece se mu mnohde nedostává podpory. Jak pomoci stavbyvedoucímu a tím i vaší stavební společnosti k zisku? Jak jednat s investorem? Jak získat vícepráce?

To vše se dozvíte na praktikém semináři v KRC TEAM.

Tento tréninkový seminář můžeme uspořádat i ve Vaší firmě jako interní.

Kontakty