Archive by Author
Archiv veřejných zakázek - ilustrační foto

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. stanovuje k veřejným zakázkám malého rozsahu (dodávky a služby pod 2 mil Kč, stavby pod 6 mil Kč – § 27) pouze dodržení postupu transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace (§ 6). Veškerý další postup je věcí a odpovědností zadavatele (§ 39). Od účinnosti kontrolního řádu […]

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Continue Reading →

Profese stavbyvedoucí, praktický seminář

Silný stavbyvedoucí na stavbě je k nezaplacení. Mějte ho i Vy. Stavbyvedoucí. Řízení stavby je hlavně na něm. Rozhoduje o zisku či ztrátě stavební společnosti. Odměňuje montéry, kontroluje provádění stavby, plánuje a řídí subdodavatele, technicky vede stavbu. Harmonogram stavby a dodržení je jeho odpovědností. Je středním managementem stavební společnosti. A přece se mu mnohde nedostává […]

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Profese stavbyvedoucí, praktický seminář Continue Reading →

Školení zákona o zadávání veřejných zakázek

Zákon o zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Nový zákon je v platnosti od 1.10.2016 a přináší řadu změn. Nové typy řízení, změny režimů pro veřejné zakázky podlimitní a nadlimitní, změny ve volbě a jmenování komise atd. Jde o zákon s 279 paragrafy a šesti přílohami, přičemž starý Zákon o veřejných zakázkách […]

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školení zákona o zadávání veřejných zakázek Continue Reading →
Archiv veřejných zakázek - ilustrační foto

Jak snadno vytvořit profil zadavatele?

Většina veřejných zadavatelů měla a má problémy s profilem zadavatele. Využívají k tomu obvykle služby externích poskytovatelů profilů zadavatele, kteří spravují stovky až tisíce profilů zadavatelů. V takovém množství nelze efektivně reagovat na potřeby zadavatelů ani na rychlé změny v Zákonu o zadávání veřejných zakázek. Proto nesou tyto externí portály mnoho omezení jako jsou např. […]

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak snadno vytvořit profil zadavatele? Continue Reading →

Školení stavebního zákona v praxi – územní plánování a stavební řád

Stavební zákon: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Školení provádíme v místě klienta nebo vybereme vhodné místo a celé školení zorganizujeme. Cena: 1 500 Kč/ hod včetně přípravy Obsah školení Cíle územního plánování Plánování využití území s ohledem na potřeby lidí a na potřeby životního prostředí. Trvale udržitelný rozvoj. (§ 18 […]

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školení stavebního zákona v praxi – územní plánování a stavební řád Continue Reading →