Archive | Portfolio služeb RSS feed for this section
Archiv veřejných zakázek - ilustrační foto

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. stanovuje k veřejným zakázkám malého rozsahu (dodávky a služby pod 2 mil Kč, stavby pod 6 mil Kč – § 27) pouze dodržení postupu transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace (§ 6). Veškerý další postup je věcí a odpovědností zadavatele (§ 39). Od účinnosti kontrolního řádu […]

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Continue Reading →
Archiv veřejných zakázek - ilustrační foto

Jak snadno vytvořit profil zadavatele?

Většina veřejných zadavatelů měla a má problémy s profilem zadavatele. Využívají k tomu obvykle služby externích poskytovatelů profilů zadavatele, kteří spravují stovky až tisíce profilů zadavatelů. V takovém množství nelze efektivně reagovat na potřeby zadavatelů ani na rychlé změny v Zákonu o zadávání veřejných zakázek. Proto nesou tyto externí portály mnoho omezení jako jsou např. […]

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak snadno vytvořit profil zadavatele? Continue Reading →