Ceník

Ceny našich služeb jsou individuální podle konkrétního projektu. Zohledňujeme zejména připravenost podkladů investora a dojezdovou vzdálenost. Uvedené ceny jsou proto orientační a vyjadřují dlouhodobý průměr cen za naše služby.

Na požádání připravíme cenovou nabídku na konkrétní projekt. Klient má právo na výběr, zda si přeje stanovit cenu celkově za akci nebo individuálně podle náročnosti akce hodinovými sazbami.

Pro naše klienty umíme připravit kalkulaci i bez DPH. Ceny jsou platné od 10.9.2019.

Ceny podle hodinových sazeb

Administrativní práce – 600 Kč / hod

 • Běžné práce na veřejné zakázce a na koncesním řízení (konzultace s klientem, dodatečné informace, zveřejnění na profilu zadavatele, archivace, atd.)
 • Technický dozor investora na stavbě
 • Inženýring akcí
 • Administrace dotací včetně čerpání rozpočtu a kontroly oprávněnosti fakturace.

Odborné práce – 1.000 Kč / hod

 • Běžné řešení víceprací a méněprací
 • Zadávací dokumentace a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce
 • Kontrola projektové dokumentace a rozpočtu díla
 • Složitá jednání s protistranou
 • Námitky ve veřejné zakázce
 • Návrh na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)
 • Úpravy stavebních rozpočtů a opravy jejich chyb
 • Tvorba koncesní smlouvy a koncesního projektu

Vysoce odborné práce – 1.500 Kč / hod až 2.000 Kč / hod

 • Nalezení úspor a rozpočtových rezerv v projektu
 • Obtížná řešení víceprací a méněprací
 • Originální metody hodnocení v zakázce na míru klientovi
 • Systémové smlouvy upravující celý komplex vztahů na míru klientovi
 • Práce naposlední chvíli
 • Analýza rizik včetně vyčíslení
 • Mimořádně obtížná jednání s protistranou

Ceny podle druhu prováděných zakázek

Veřejné zakázky a koncesní řízení

 • Kompletní zpracování zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek za zadavatele: 30.000 až 55.000 Kč
 • Systémové řešení profilu zadavatele vedeného na stránkách zadavatele: 10.000 Kč
 • Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro zadavatele: 3.000 Kč
 • Námitka za účastníka: 3.000 až 7.000 Kč
 • Návrh či rozklad na ÚOHS nebo ke správnímu soudu za účastníka: 7.000 Kč
 • Jednorázové zpracování nabídky do výběrového řízení za účastníka: 10.000 Kč
 • Nastavení systému zpracování nabídek u účastníka (klient bude schopen nabídky zpracovávat sám): 35.000 Kč

Technický dozor investora

 • Kontrola projektové dokumentace vedoucí k nalezení věcných chyb: 12.000 Kč
 • Kontrola projektové dokumentace vč. rozpočtu a nalezení úspor v rozpočtu: 20.000 Kč
 • Činnost technického dozoru investora na stavbě (2-3 návštěvy týdně): 15.000 až 25.000 Kč / měsíc

Vzdělávání

 • In house seminář podle přání klienta (lektorská činnost): 1.500 až 3.500 Kč / hod

Administrace dotací

 • Zpracování žádosti o dotaci – individuálně
 • Zpracování jednotlivé žádosti o platbu a monitorovací zprávy: 15.000 Kč

Investiční projekty

 • Definování investičního záměru: 15.000 až 25.000 Kč
 • Koordinace činnosti investora a architekta k zajištění efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti investice: 30.000 Kč
 • Ekonomické posouzení projektu a finanční analýza: 10.000 až 30.000 Kč


Kontakty
Portfolio služeb