Jak snadno vytvořit profil zadavatele?

Většina veřejných zadavatelů měla a má problémy s profilem zadavatele. Využívají k tomu obvykle služby externích poskytovatelů profilů zadavatele, kteří spravují stovky až tisíce profilů zadavatelů. V takovém množství nelze efektivně reagovat na potřeby zadavatelů ani na rychlé změny v Zákonu o zadávání veřejných zakázek. Proto nesou tyto externí portály mnoho omezení jako jsou např. obtížné opravy chybně zveřejněných nebo nahraných dokumentů, často chybí editace názvů zakázek apod.

Všechny tyto neduhy a problémy s profilem zadavatele jsou přitom snadno odstranitelné. Řešením je vytvoření profilu zadavatele přímo na webových stránkách zadavatele.

Máme připraveno rychlé a jednoduché řešení profilu zadavatele pro obce i jiné zadavatele. Naše řešení zahrnuje jak právní stránku (směrnice), tak vlastní technické řešení na webových stránkách.

Starostové a občané obcí (voliči) u našeho řešení oceňují zejména transparentní umístění všech infromací o zadavateli na jednom místě.

Využijte našich zkušeností:

Email: info@petrjakubicek.cz
Tel: (+420) 605 942 921

Portfolio služeb
Ceník