Administrace dotací

V oblasti administrace dotací a dotačního poradenství nabízíme kompletní organizační a poradenské služby v celém životním cyklu dotace.

Tyto služby se týkají všech typů dotací (i evropských). Zajišťujeme proces od tvorby záměru a studie, přes zpracování žádosti o dotaci až po realizaci a závěrečný monitoring akce.

Služby:

 • zpracování studie či záměru včetně variant
 • posouzení účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti dotace
 • průzkumy trhu, vypracování studie proveditelnosti, analýzy nákladů a přínosů / cost-benefit analysis
 • rozpracování dokumentace do investičního záměru
 • odhad rizik a jejich kvantifikace
 • vypracování projektové dokumentace a její kontrola
 • sestavení a kontrola rozpočtů
 • vyhledání vhodných dotačních titulů
 • zpracování a podání žádosti o dotaci
 • provedení veřejné zakázky
 • řízení realizace akce podle parametrů z rozhodnutí či smlouvy o dotaci
 • zpracování průběžné monitorovací zprávy realizace projektu a žádostí o platbu
 • zajištění ukončení realizace akce
 • zpracování závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu
 • zhodnocení efektivnosti využitých prostředků formou auditu
 • provádění finančního monitoringu po dobu 10 let včetně každoroční monitorovací zprávy

Kontakty
Reference