Investiční projekty

Většina našich investičních poradenství se vztahuje k námi řešeným veřejným zakázkám nebo stavebním dozorům.

V rámci investičních projektů zajišťujeme finanční, organizační, právní a ekonomické poradenství jak u soukromých, tak u veřejných projektů. Za investiční projekty považujeme pořízení staveb, koupi zboží či rozhodnutí o pořízení služeb pro investora.

Nabízíme komplexní služby pokrývající celou investiční akci včetně spolupráce a koordinace s ostatními subjekty (projektanti, úřady státní správy a územní samosprávy, správci sítí, …) nebo jednotlivé služby samostatně podle míry rozpracovanosti projektu či požadavků investora (např. pouze kontrola zadávací dokumentace k veřejné zakázce či úplnosti projektové dokumentace ke stavbě).

Investiční projekty zajišťujeme provázaně a v celé komplexnosti vzhledem k tomu, že veškeré uvedené práce zajišťujeme vlastními odborníky s mnoha zkušenostmi. Zajistíme, aby investorovi plynuly z investice ty užitky, které očekával.

Služby:

 • řízení přípravy a průběhu realizace investičních akcí
 • definování investičního záměru
 • posouzení výhodnosti investice
 • studie proveditelnosti
 • udržitelnost staveb
 • ekonomické posouzení projektu ve vztahu k potřebám investora a finanční analýza
 • zmapování možností financování z dotačních zdrojů a poradenství při získávání dotací
 • kontrola projektové dokumentace a rozpočtů akce
 • navržení úspor a zefektivnění projektu
 • inženýrská činnost ve výstavbě u stavebních investičních projektů
 • technický dozor investora
 • organizace výběrových řízení či veřejných zakázek (na projektanta, stavební firmu, apod.)
 • řízení a koordinace činností účastníků investiční akce
 • řízení fakturace a čerpání rozpočtu dle prostavěnosti
 • minimalizaci negativních dopadů pro investora – řešení námitek a případných sankcí

Kontakty
Reference