Koncesní řízení

Administrace koncesních řízení

V oblasti koncesních řízení a Public Private Partnership projektů (PPP – partnerství veřejné a soukromé sféry) zajišťujeme kompletní organizační a poradenské služby podle Zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Podstatné rysy těchto projektů jsou předpokládaná cena zakázky nad 20 mil Kč a přenos hlavních rizik z veřejného zadavatele na soukromého partnera (koncesionáře).

Služby:

  • zajištění analýzy výhodnosti a efektivity koncesního řízení oproti řízením podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • kalkulace nákladů a výnosů obou partnerů a výpočet předpokládané ceny koncese (PPP projektu)
  • výčet a kvantifikace rizik obou smluvních partnerů včetně míry přenosu na koncesionáře
  • organizace koncesního řízení, tvorba metody hodnocení
  • nastavení systému partnerství včetně jeho zachycení do koncesní smlouvy (tvorba koncesní smlouvy)
  • vyřízení námitek, uzavření smlouvy a archivace zakázky

Kontakty
Reference