Vzdělávání

Pro naše klienty připravujeme různá školení a semináře, která jsou zaměřená na problematiku, se kterou se každodenně setkáváme.
A tak ji známe jako svoje boty.

Školení a semináře vznikají podle potřeb klienta (téma, délka školení, počet osob atd.). Mohou mít i formu konzultace, kde se probírají konkrétní problémy z praxe.

Vzdělávací akce se týkají všech oblastí, ve kterých poskytujeme poradenskou činnost:

Aktuální nabídka školení:

Školení vám vyrobíme na míru (začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí) a pomůžeme vám rozšířit znalosti nebo pochopit mnohá obtížná, zejména víceoborová témata.

Kontakty
Reference