Publikace

 

Doktorská dizertační práce

Název: Ekonomická kritéria pro rozhodování o technologickém vybavení stavebního podniku

Hlavní téma práce: Lešení, bednění, pažení

Obhájena: 3.12.2014

 

Dizertační práce (pdf)

Rozhodovací model (xls) – příloha dizertační práce

Evidenční model (xls) – příloha dizertační práce

Prezentace dizertační práce (ppt)

 

Doktorský diplom, Ing. Petr Jakubíček, Ph.D.

Doktorský diplom

 

 

 

 

 

 

Portfolio služeb