Reference

Reference (referenční listy)

V rámci veřejných zakázek jsme realizovali zhruba 100 komplexních výběrových řízení (veřejných zakázek – VZ) vedených za zadavatele.

Vyřešili jsme 150 námitek, návrhů a podání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za uchazeče o veřejné zakázky. Zadavatelům, kteří využili našich služeb, nebyla nikdy udělena správní pokuta za řízení, které jsme pro ně vedli.

Realizovali jsme také 4 koncesní řízení a zhruba 20 stavebních akcí jsme kontrolovali jako technický dozor investora. V 30 % případů byla cena realizace díky naší práci levnější, než byla cena vysoutěžená.

Posuzovali jsme výhodnost a efektivnost u zhruba 20 projektů a cca u 10 akcí jsme vedli realizaci i z hlediska finančního řízení a dotačního poradenství. V oblasti vzdělávání jsme realizovali zhruba 35 in house seminářů zejména z oblasti subdodavatelských vztahů, ceny za dílo, veřejných zakázek a vyjednávání o vícepracích.

30 uchazečům ve veřejných zakázkách jsme pomohli nastavit celkový systém účasti na soutěžích, přípravu nabídek, námitkových řízení, a také jsme je zastupovali.

Referenční listy jsou řazeny do jednotlivých stránek podle typu služby:

Veřejné zakázky a poradentsví
Koncesní řízení
Technický dozor investora (TDI)
Vzdělávání
Dotační poradenství