Refereční_list Oprava oplocení Domova důchodců Čížkovice