Referenční_list_Stavba_oplocení_a_zpevněných ploch sportovního_areálu_MČ_Praha_Slivenec