Školení zákona o zadávání veřejných zakázek

Zákon o zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Nový zákon je v platnosti od 1.10.2016 a přináší řadu změn.

Nové typy řízení, změny režimů pro veřejné zakázky podlimitní a nadlimitní, změny ve volbě a jmenování komise atd. Jde o zákon s 279 paragrafy a šesti přílohami, přičemž starý Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., měl jen 161 paragrafů a tři přílohy. Objemový nárůst textu zákona je asi 10 %.

Připravili jsme několik variant školení podle dosavadních uživatelských zkušeností a poskytovaných služeb. Obsah školení se může změnit podle potřeb.

Školení provádíme v místě klienta nebo vybereme vhodné místo a celé školení zorganizujeme.
Cena: 1 500 Kč/ hod včetně přípravy

Varianta 1: Zákon o Zadávání veřejných zakázek pro začátečníky a mírně pokročilé zadavatele

Cíle školení:

 • Pochopení životního cyklu VZ
 • Schopnost samostatně připravit a administrovat VZ

Obsah:

 • Průvodce zadáváním veřejných zakázek: typy zadávacích řízení, zadávací dokumentace, projektová dokumentace, rozpočet, kalkulace, hodnocení zakázek a nákladů životního cyklu zakázky, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, vyloučení uchazečů, námitkové řízení, komunikace v řízení, správní řád, profil zadavatele, registr smluv.

Metodika:

 • Interaktivní výklad s diskuzí, příklady z praxe
 • Ukázky konkrétních výstupů
 • Možnost in-house semináře

Určeno:

 • Začátečníkům a mírně pokročilým v zadávání veřejných soutěží

Časový rozsah:

 • 1–2 školící dny (školení může být různě detailní)

Varianta 2: Zákon o Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé zadavatele

Cíle školení:

 • Získání přehledu o změnách v zákoně
 • Pochopení dopadů nového zákona na životní cyklus a administraci VZ

Obsah:

 • Důraz na změny v zákoně z pohledu zadavatele: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel.
 • Pro VZ na služby a dodávky: stanovení ceny průzkumem trhu, pomocí historických cen, tvorba kalkulace ceny pro soutěž.
 • Hodnocení VZ – metody a jejich matematické vyjádření včetně omezení jednotlivých metod multikriteriálního hodnocení, bodovací metoda s vahami, obsah výkazu výměr a kontrola úplnosti rozpočtu, obsah a kontrola projektové dokumentace stavby.
 • Tipy a triky při tvorbě zadávací dokumentace.
 • Návod, jak legálně vybrat uchazeče přesně podle přání zadavatele.

Metodika:

 • Interaktivní výklad s diskuzí, příklady z praxe
 • Ukázky konkrétních výstupů
 • Diskuse s účastníky a řešení jejich kauz (délka dle přání klientů)
 • Možnost in-house semináře

Určeno:

 • Pokročilejším zadavatelům VZ (investiční oddělení, odbor majetku, starostové obcí, sektoroví zadavatelé, ministerstva atd.)

Časový rozsah:

 • 1 školící den

Varianta 3: Zákon o Zadávání veřejných zakázek pro uchazeče

Cíle školení:

 • Tvorba nabídky
 • Metody hodnocení VZ s cílem zvýšení šancí uspět ve VZ
 • Samostatné vyhodnocení VZ jak před podáním nabídky, tak i po podání nabídky pro kontrolu správnosti postupu zadavatele

Obsah:

 • Průvodce zadáváním veřejných zakázek: typy zadávacích řízení, zadávací dokumentace, projektová dokumentace, rozpočet, kalkulace, hodnocení zakázek a nákladů životního cyklu zakázky, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, vyloučení uchazečů, námitkové řízení, komunikace v řízení, správní řád, profil zadavatele, registr smluv.

Metodika:

 • Interaktivní výklad s diskuzí, příklady z praxe
 • Ukázky konkrétních výstupů
 • Diskuse s účastníky a řešení jejich kauz (délka dle přání klientů)
 • Možnost in-house semináře

Určeno:

 • Zkušenějším uchazečům ve VZ (rozpočtáři, přípraváři, kalkulanti a vedoucí pracovníci ve stavebních a jiných dodavatelských společnostech)

Časový rozsah:

 • 1 školící den

Email: info@petrjakubicek.cz
Tel: (+420) 605 942 921

Reference vzdělávání