Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. stanovuje k veřejným zakázkám malého rozsahu (dodávky a služby pod 2 mil Kč, stavby pod 6 mil Kč – § 27) pouze dodržení postupu transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace (§ 6). Veškerý další postup je věcí a odpovědností zadavatele (§ 39).
Od účinnosti kontrolního řádu (Zákon o kontrole č. 255/2012 Sb.) však auditoři nadřízeného orgánu veřejné správy kontrolují veřejné zakázky včetně veřejných zakázek malého rozsahu. Zkušenosti od obcí, ale i jiných zadavatelů ukazují, že se kontroly stávají přísnějšími včetně případných sankcí.

V souladu se zákonem o finanční kontrole ve veřejné správě (320/2001 Sb.) je zadavatel povinen vytvořit pro takové případy směrnici na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Vytvoření takové směrnice je však poměrně náročná činnost vyžadující velmi dobrou znalost práva, ekonomie a veřejných zakázek. Z praxe víme, že např. obce mívají podobé směrnice v rozsahu 10 i více stránek, které jsou nepřehledné a značně komplikují zadání zakázky.

Vytvořili jsme vzorové směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Směrnice jsou jasné, přesné a určité. Např. u obcí mají rozsah 1,5 strany. Umožují variabilitu rozhodování zadavatele.

Je snadné vytvořit dlouhou a složitou směrnici. Čím je text delší a složitější, tím více je zjevné, že autor vůbec nerozumí tématu. To je také vidět z mnohých zákonů. My se držíme jednoduchosti.

Využijte našich zkušeností:

Email: info@petrjakubicek.cz
Tel: (+420) 605 942 921

Portfolio služeb
Ceník